เกี่ยวกับเรา


share.olanlab.com ถูกพัฒนาเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างแรงบัลดาลใจแก่ผู้อ่าน ภายใต้แนวคิด

 

"เรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ

เรียนรู้ เพื่อสร้างนวัฒกรรมนำสมัย

เรียนรู้ เพื่อหารายได้ทำกำไร

เรียนรู้ สิ่งที่คุณต้องการ

เรียนรู้ แบ่งปันกับ Share"

 

Phase I 

share.olanlab.com/th/it เริ่มต้นพัฒนาเมื่อ ค.ศ. 2014 จากการรวมเอาความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม มาเก็บรวมรวบไว้บน Web Based เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยระบบค้นหาและการแนะนำความรู้ที่ผู้อ่านสนใจ 

 

Phase II

share.olanlab.com/th/food เพราะการกินคือส่วนหนึ่งของชีวิต แชร์ชีวิตการกินของคุณ You share !!!What you eat

Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย