นโยบายความเป็นส่วนตัว


การรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

ทีมงาน share.olanlab.com ได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เพื่อให้เกิด ความสบายใจในการใช้งานและสร้างความปลอดภัยด้านข้อมูล ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ share.olanlab.com ได้รับจากผู้ใช้ เพื่อลงทะเบียน หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการของผู้ใช้จะไม่ถูกเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์หรือกรณีอื่นๆ ในทุกกรณียกเว้นถูกร้องขอในทางกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง
 • share.olanlab.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อ พัฒนาบริการและเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้บริการ รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสาร
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ share.olanlab.com เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • หากพบว่ามีการแอบอ้างนำข้อมูลของบุคคลอื่นมาใช้ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทางทีมงานสามารถลบบัญชีผู้ใช้ได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ข้อความใดๆ ที่ผู้ใช้โพสต์ลงในเว็บไซต์ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้ยินยอมให้เว็ปไซต์ share.olanlab.com นำไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นเพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการได้ให้กับทางเว็บไซต์ share.olanlab.com ทั้งหมดนั้น ผู้ใช้บริการยินยอมให้เว็ปไซต์เป็นผู้มีสิทธิและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ใช้
 • share.olanlab.com ให้ความคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเรียกใช้ แก้ไขข้อมูล หรือนำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ
 • การเข้าสู่ฐานข้อมูลจะอยู่ภายใต้ความดูแลของทีมงานและผู้ที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูลได้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจาก share.olanlab.com เป็นกรณีไป
 • สำหรับผู้ใช้ทั่วไป การเข้าสู่ข้อมูลของตนเองจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบด้วย Username (ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก) และ Password (รหัสผ่าน) ที่ทางผู้ใช้บริการกำหนดเอง 
 • หากในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยและกรณีใดๆ share.olanlab.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหาย
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย