PHP

หน้ารวมบทความที่เกี่ยวข้องกับ PHP ทั้งหมดของ Share.OlanLab.Com  (12 บทความ)


จัดอันดับ Php Framework ยอดนิยมของปี 2013

ผลการจัดอันดับ Php Framework ยอดนิยมในปี 2013 จาก sitepoint อันดับ 1 คือ Laravel ตามมาด้วย Phalcon และ Symfony2 ส่วน Codeigniter ที่นิยมในประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 4

แก้ไขล่าสุด Feb 18, 2018    5,860   0      |  PHP STATISTIC


จัดอันดับ Php Framework ยอดนิยมของปี 2015

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง สุภาษิตโบราณที่ใช้ได้จนถึงปัจจุบัน Php Framework ก็เช่นกัน ถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นที่นิยม อะไรที่เขาใช้กัน มีหรือว่าโปรเจคจะหลุดมือในปี 2015 นี้

แก้ไขล่าสุด Apr 18, 2015    13,234   4      |  PHP STATISTIC


วิธีเช็ค Php เวอร์ชั่น ด้วย Command line บนระบบปฏิบัติการ Window, Linux, MAC OSX

คำสั่ง Command line สำหรับแสดง php version บนระบบปฏิบัติการยอดนิยมประกอบด้วย Window, Linux, MAC OSX

แก้ไขล่าสุด Apr 17, 2015    13,707   0      |  PHP LINUX WINDOW OSX


วิธีการแปลงตัวแปรจาก String เป็น Date ด้วย Php

การแปลงจาก String เป็น Date วิธีนี้ เราใช้ฟังก์ชั่นของ php มาช่วยประกอบด้วย strtotime และ date

แก้ไขล่าสุด Jun 04, 2014    14,497   0      |  PHP PROGRAMMING


วิธีการกำหนด Timezone ของ Php ด้วย php.ini

การแสดงค่า date, time ของ php จะขึ้นกับการกำหนด Timezone ของ Hosting Server ด้วย ถ้าพบว่าการแสดงข้อมูลวันและเวลาผิดพลาด สันนิษฐานได้ว่าเราอาจจะตั้งค่า Timezone ไม่ถูกต้อง วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยการตั้งค่า Timezone นี้ภายใน php.ini

แก้ไขล่าสุด Jun 03, 2014    31,676   0      |  PHP


วิธีการกำหนด Timezone ของ Php ด้วยฟังก์ชั่น date_default_timezone_set

การแสดงค่า date, time ของ php จะขึ้นกับการกำหนด Timezone ของ Hosting Server ด้วย ถ้าพบว่าการแสดงข้อมูลวันและเวลาผิดพลาด สันนิษฐานได้ว่าเราอาจจะตั้งค่า Timezone ไม่ถูกต้อง วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยการตั้งค่า Timezone นี้ ด้วยฟังก์ชั่น date_default_timezone_set

แก้ไขล่าสุด Jun 03, 2014    10,307   4      |  PHP


วิธีตรวจสอบวันที่ (Validating Dates) ด้วย Php

การตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ (Validating Dates) ด้วย Php สามารถทำได้หลายวิธี บทความนี้แนะนำวิธีง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่น checkdate

แก้ไขล่าสุด Jun 02, 2014    6,155   0      |  PHP PROGRAMMING


วิธีการแปลงตัวแปรจาก Array เป็น String ยอดนิยมด้วย Php

บทความนี้แนะนำการแปลงตัวแปรจาก Array เป็น String ด้วยภาษา Php ที่นิยมใช้กัน ประกอบด้วย implode

แก้ไขล่าสุด May 01, 2014    12,658   2      |  PHP PROGRAMMING


วิธีการแปลงอักษรจาก ตัวใหญ่ไปเป็นตัวเล็ก ด้วย Php

แปลงตัวอักษร ตัวใหญ่ไปเป็นตัวเล็ก ด้วยฟังก์ชั่น strtolower, mb_strtolower, mb_convert_case ของ Php

แก้ไขล่าสุด Apr 30, 2014    5,739   1      |  PHP PROGRAMMING


วิธีการแปลงตัวแปรจาก String เป็น Array ยอดนิยมด้วย Php

การแปลงตัวแปรจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ง เป็นสิ่งที่โปรแกรมเมอร์เจอตลอดการพัฒนา บทความนี้แนะนำการแปลงตัวแปรจาก String เป็น Array ด้วยภาษา Php ที่นิยมใช้กัน ประกอบด้วย str_split, explode, preg_split

แก้ไขล่าสุด Apr 29, 2014    11,346   1      |  PHP PROGRAMMING


วิธีการแปลงอักษรจาก ตัวเล็กไปเป็นตัวใหญ่ ด้วย Php

แปลงตัวอักษร ตัวเล็กไปเป็นตัวใหญ่ ด้วยฟังก์ชั่น strtoupper , mb_strtoupper ,mb_convert_case , ucfirst , ucwords ของ Php

แก้ไขล่าสุด Apr 29, 2014    9,123   2      |  PHP PROGRAMMING


วิธีสร้าง unique id ด้วย php

เทคนิดการสร้าง unique id แบบง่ายๆ และมีประสิทธิภาพ

แก้ไขล่าสุด Apr 28, 2014    5,844   1      |  PHP


หลักสูตรแนะนำ


สอนการใช้ Google Map Javascript Api

สอนการใช้ Google Map Javascript Api


ปัจจุบันการนำแผนที่ Google Map มาใช้บน Website ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ผู้เข้าชมได้มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้หลากหลาย วิธีการใช้และติดตั้งเป็นยังไงติดตามผ่านหลักสูตรนี้ได้เลยครับ - Nov 17, 2014

สอนพื้นฐาน CSS สำหรับผู้เริ่มต้น

สอนพื้นฐาน CSS สำหรับผู้เริ่มต้น


เรียนรู้การใช้ css ในการออกแบบหน้า Web ให้แสดงผลตามที่ต้องการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง - Apr 01, 2015

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs


Swift ภาษาเขียนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังออกแบบสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch - Feb 04, 2016

สอน JQuery สำหรับผู้เริ่มต้น

สอน JQuery สำหรับผู้เริ่มต้น


สอนการใช้ JQuery - Javascript Library ตัวหนึ่งที่นิยมมากในปัจจุบัน ด้วยความเร็วในการทำงาน ขนาดที่เล็กและมีส่วนเสริมมากมายให้เลือกใช้ - Apr 04, 2015

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น


เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step - Nov 16, 2014

Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย