PROGRAMMING

หน้ารวมบทความที่เกี่ยวข้องกับ PROGRAMMING ทั้งหมดของ Share.OlanLab.Com  (33 บทความ)


สอน Swift ตอนที่ 5.4 Function Types

ในภาษา Swift นอกจาก Function จะประกาศเพื่อเรียกใช้งานแล้ว เรายังสามารถกำหนดฟังก์ชั่นให้ตัวแปรได้อีกด้วย ซึ่งทำให้การเขียนโปรแกรมสะดวกมากกว่าเดิม เป็นที่มาของตัวแปรที่เป็นชนิด Function ขึ้นมา เรียกว่า Function Types

แก้ไขล่าสุด May 16, 2017    4,593   1      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 5.5 Nested Functions

ในภาษา Swift ฟังก์ชั่นที่ถูกเขียนขึ้นมาอยู่ภายในฟังก์ชั่น เราเรียกมันว่า "Nested Function" ฟังก์ชั่นนี้จะถูกซ่อนจากโลกภายนอก หมายความว่าเราไม่สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชั่นได้ นอกบริเวณที่มันถูกประกาศขึ้นมา

แก้ไขล่าสุด May 16, 2017    4,075   2      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 5.3 Function รู้จักกับ In-Out Parameters

รู้จักการ Pass By Value ,Pass By Reference การใช้ inout

แก้ไขล่าสุด May 16, 2017    3,718   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 5.2 ฟังก์ชั่นพารามิเตอร์แบบต่างๆ (Function Parameters)

มาดูการประกาศตัวแปร หรือ พารามิเตอร์ของฟังก์ชั่นกันครับ ว่าสามารถประกาศได้กี่แบบ แต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไร ?

แก้ไขล่าสุด May 15, 2017    4,310   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 5.1 ฟังก์ชั่น (Functions)

ฟังก์ชั่น (Functions) คือ ชุดคำสั่งที่ทำงานเฉพาะอย่าง เรากำหนดชื่อฟังก์ชั่นให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทำ ชื่อของฟังก์ชั่นยังถูกใช้เพื่อเรียกให้ฟังก์ชั่นทำงานอีกด้วย

แก้ไขล่าสุด Apr 29, 2017    6,318   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 1 ทำความรู้จักภาษา Swift

Swift คือ ภาษาเขียนโปรแกรมที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง ออกแบบและสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch

แก้ไขล่าสุด Apr 28, 2017    34,604   4      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.8 Control Transfer Statements คำสั่ง guard

คำสั่ง guard คล้ายๆ กับ if โดยคำสั่ง guard มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง (TRUE) คำสั่งต่อๆ ไปถึงจะทำงาน

แก้ไขล่าสุด Sep 24, 2016    4,292   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.7 Control Transfer Statements คำสั่ง Labeled Statements

Labeled Statements คือการ Mark คำสั่งสามารถใช้ได้ทั้ง Loops หรือ Conditions ถูกนำมาใช้ในกรณีที่มีการเขียนที่เงื่อนไขที่ซับซ้อน

แก้ไขล่าสุด Sep 17, 2016    5,468   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.6 Control Transfer Statements คำสั่ง fallthrough

คำสั่ง fallthrough ถูกนำมาใช้กับ Switch - Case ในภาษา Swift เนื่องจากในภาษา Swift เมื่อจบ case ก็จะออกจาก Switch เลย ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ทำงานหลายๆ Case ต่อเนื่อง ภายใน Switch เดียวกัน สามารถใส่คำสั่ง fallthrough

แก้ไขล่าสุด Sep 16, 2016    4,823   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.5 Control Transfer Statements คำสั่ง break และ continue

Control Transfer Statements คือ คำสั่งที่ใช้เปลี่ยนลำดับการทำงานของโค้ดที่เราเขียน ในภาษา Swift มี Control Transfer Statements อยู่ 5 แบบ ที่ใช้บ่อยที่สุดคงไม่พ้น break, continue

แก้ไขล่าสุด Sep 10, 2016    5,119   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.4 Control Statement แบบทำซ้ำ WHILE

Control Statement แบบทำซ้ำ While จะทำคำสั่งภายในซ้ำๆ จนกว่าเงื่อนไข (Condition) จะเป็นเท็จ (false) การใช้งาน While ที่ดีที่สุดคือเมื่อเราไม่รู้จำนวนที่ทำซ้ำแน่นอน ต่างจาก for ที่เราสามารถระบุจำนวนครั้งลงไปได้เลย

แก้ไขล่าสุด Sep 04, 2016    5,433   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.3 Control Statement แบบทำซ้ำ for

คำสั่งควบคุม Control Statement แบบทำซ้ำ for ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในกรณี เมื่อโปรแกรมจำเป็นต้องทำงานคำสั่งเดิมซ้ำๆ เพื่อลดปริมาณโค้ดในการเขียนโปรแกรม

แก้ไขล่าสุด Sep 03, 2016    5,336   1      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.2 Control Statement แบบเงื่อนไข SWITCH

คำสั่ง switch เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการเขียนคำสั่งควบคุมเหมาะกับการนำมาใช้กับตัวแปร เพื่อเช็คเงื่อนไขเจาะจงเฉพาะค่า ถ้าต้องการเช็คค่าที่ช่วงแบบ if จะสะดวกกว่า ตัวอย่างเช่น x > 10, number < 0 เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด Sep 03, 2016    6,392   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.1 Control Statement แบบเงื่อนไข IF

คำสั่งควบคุม (Control Statement) ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม ทำให้โปรแกรมสามารถเลือกทำคำสั่งที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ ตัวอย่างเช่น ลำดับการทำงานของคำสั่ง การทำคำสั่งเติมซ้ำๆ เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด Sep 03, 2016    7,083   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 3.3 ตัวแปรแบบ OPTIONALS

Optional คือแนวคิดใหม่ในภาษา Swift ตัวแปรแบบ Optional สามารถมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ สำหรับ Optional ในภาษา Swift นั้นถูกนำมาใช้ได้กับทุกชนิดข้อมูล (Data Type)

แก้ไขล่าสุด Sep 02, 2016    7,900   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 3.2 ตัวแปรแบบ TUPLES

Tuples คือ การรวมกลุ่มของข้อมูล แต่ละข้อมูลภายใน Tuple สามารถเป็นคนละชนิดกันได้

แก้ไขล่าสุด Jul 01, 2016    8,669   1      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 3.1 ตัวแปรและค่าคงที่ (CONSTANTS & VARIABLES)

การเขียนโปรแกรม เราจำเป็นที่จะต้องเก็บค่าต่างๆ ไว้เพื่อคำนวณหรือแสดงผลบนโปรแกรม ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในตัวแปร (Variables) ส่วนข้อมูลที่รู้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกเก็บไว้ในค่าคงที่ (Constants)

แก้ไขล่าสุด Jul 01, 2016    11,436   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 2 สนามเด็กเล่น (Playground)

XCode จะมีส่วนให้เราฝึกฝนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift ให้คล่องก่อนลงสนามเขียนแอพพลิเคชั่นจริงๆ เรียกว่า Playground (สนามเด็กเล่น) เป็นส่วนให้ซ่อมมือก่อนเขียนแอพพลิเคชั่นจริงๆ

แก้ไขล่าสุด Jul 01, 2016    12,466   0      |  PROGRAMMING SWIFT


จัดอันดับภาษาโปรแกรมมิ่งยอดนิยมเดือน กุมภาพันธ์ 2016

Java ยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จากการเติบโตในซอฟแวร์ระดับ Enterpirse และ Android ทำให้ Java ยังคงรักษาอันดับ 1 ของภาษายอดนิยมในเดือนกุมภาพันธ์

แก้ไขล่าสุด Jun 19, 2016    7,725   1      |  STATISTIC PROGRAMMING


จัดอันดับภาษาโปรแกรมมิ่งยอดนิยมเดือน เมษายน 2015

Java กลับมาเป็นอันดับ 1 อีกครั้ง ดีใจด้วย Java การกลับมาครั้งนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android ที่ใช้ภาษา Java เป็นหลักครับ

แก้ไขล่าสุด May 07, 2015    6,506   1      |  STATISTIC PROGRAMMING


หลักสูตรแนะนำ


สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง


ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร - Nov 17, 2014

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น


เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step - Nov 16, 2014

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs


Swift ภาษาเขียนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังออกแบบสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch - Feb 04, 2016

สอนการใช้ Google Map Javascript Api

สอนการใช้ Google Map Javascript Api


ปัจจุบันการนำแผนที่ Google Map มาใช้บน Website ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ผู้เข้าชมได้มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้หลากหลาย วิธีการใช้และติดตั้งเป็นยังไงติดตามผ่านหลักสูตรนี้ได้เลยครับ - Nov 17, 2014

สอน Google Analytics เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย เข้าใจรายงาน

สอน Google Analytics เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย เข้าใจรายงาน


Google Analytics เครื่องมือทรงพลังสร้างสรรค์โดย Google ที่ช่วยให้คุณเข้าใจผู้ใช้งาน วิเคราะห์และตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่ผลสำเร็จ - Jul 03, 2016

Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย