สอน Git ตอนที่ 1 รู้จัก Git เครื่องมือ Version Control ที่นิยมที่สุด

สอน Git ตอนที่ 1 รู้จัก Git เครื่องมือ Version Control ที่นิยมที่สุด

แนะนำการใช้งาน Version Control ด้วย Git สำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์ เทคโนโลยีที่นิยมที่สุด เหนือ SVN, CVS และอื่นๆ

Feb 18, 2018

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 3,647  |  GIT

Git คืออะไร ?

คือ ระบบ Version Control ที่ช่วยจัดการ Version และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ต่างๆ ทั้ง Text และ Binary (รูป, วีดีโอ และอื่นๆ) โดย Git เป็น Version Control แบบ Distrubuted สามารถใช้งานได้บน Local และ Remote Server ที่นิยมที่สุดในตอนนี้

 

ทำไมต้องใช้ Version Control

 • การจัดการ Version ด้วยตัวเองทำได้ยาก เมื่อมีการแก้ไขไฟล์บ่อยๆ 

 • การทำงานร่วมกับเป็นทีม 
 • สามารถ Track Version ย้อนกลับ เพื่อดู Version ก่อนหน้าได้

 

  Version Control ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั่นแบ่งออกเป็น 3 ชนิด

  1.Local Version Control System


  Local Version Control System เป็นแบบใช้งานบนเครื่อง Local ได้อย่างเดียวหรือภายในเครื่องของตัวเอง Local Version Control System แบบนี้ยังไม่สามารถร่วมทำงานกันเป็นทีมได้

   

  2. Central Version Control System

  Central Version Control System มี Server เป็นตัวกลางในการเก็บ Version ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถจาก Local Version Control System เมื่อมี Server กลางทำให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันในการเพิ่ม แก้ไข อัพเดทไฟล์ ผ่าน Server ได้  ตัวอย่างเช่น CVS, SVN, Visual Source Safe เป็นต้น ระบบ Central Version Control System นิยมมากอยู่หลายปี จนต่อมาเกิดแบบ Distributed Version Control System จึงนิยมน้อยลง

   

  3. Distributed Version Control System


  Distributed Version Control System หรือที่เรียกว่าแบบกระจายศูนย์ นำขอดีของ Local และ Central Version Control System มาใช้ ทำให้สามารถเพิ่ม แก้ไข อัพเดท บนเครื่องตัวเองแม้ไม่มี Server หรือ Internet  และเมื่อต้องการทำงานร่วมกันก็สามารถเชื่อมต่อไปยัง Server เพื่อทำงานร่วมกับทีมได้ Distributed Version Control System ที่นิยมใช้ประกอบด้วย Git, Mercurial เป็นต้น

   

  Version Control เจ้าอื่นๆ ที่ยังนิยมให้อยู่ ประกอบ CVS, SVN, Microsoft Visual Source Safe, Mercurial เป็นต้น

   

  วีดีโอสอน Git ตอนที่ 1 - รู้จัก Git และ Version Control System สำหรับจัดการไฟล์และซอร์สโค้ด

   


  แบ่งปัน

  ชอบ +1

  บันทึก

  ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

  Facebook : Share.OlanLab.Com
  LINE ID : @olanlab
  อีเมล์ : olan@olanlab.com
  Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
  โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย