Facebook - ปัญหา URL ที่ให้มาไม่ได้รับอนุญาตจากการกำหนดค่าของแอพพลิเคชัน

Facebook - ปัญหา URL ที่ให้มาไม่ได้รับอนุญาตจากการกำหนดค่าของแอพพลิเคชัน

ปัญหานี้เกิดจากการกำหนดค่า Facebook App ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง

Feb 18, 2018

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 38,523  |  FACEBOOK

ปัญหา

ปัญหา URL ที่ให้มาไม่ได้รับอนุญาตจากการกำหนดค่าของแอพพลิเคชัน ดังรูปด้านล่าง

 

 


ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อพัฒนา    โดยตั้งค่า Facebook App ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง

 


วิธีแก้ไข

ตรวจสอบการกำหนดค่าให้กับ Facebook App ที่ให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนดังรูปด้านล่าง

 


 

App Domains

  • Domain              - ขื่อ Domain ที่นำ Facebook App ไปใช้งาน

Website

  • Site URL            - url ของ Website ทั่วไป
  • Mobile Site URL - url ของ Website สำหรับมือถือ

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย