Short Keys แสดง emotion ของ Facebook สำหรับคนชอบ Chat

Short Keys แสดง emotion ของ Facebook สำหรับคนชอบ Chat

รวบรวม Short Keys ของ Facebook เพื่อให้การ Chat รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

May 30, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 4,731  |  EMOTION CHAT FACEBOOK

รวบรวม Key, Short Key ของ Facebook สำหรับแสดง emotion สำหรับคนชอบ Chat

 

Emotion Short Key Code
(^^^)
<(")
:|]
:)
:(
:P
:D
:O
;)
B)
B|
>:(
:/
:'(
3:)
O:)
:*
<3
^_^
-_-
o.O
>:O
:v
:3
:putnam:
(y)
:poop:

วิธีใช้พิมพ์ Short Key Code ที่ช่องข้อความภายใน Facebook


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย