วิธีติดตั้ง Composer บน Mac OSX

วิธีติดตั้ง Composer บน Mac OSX

Composer คือ เครื่องมือสำหรับจัดการความพึ่งพากันของ PHP โดยเราสามารถประกาศ Library ที่พึ่งพากันภายใน Project ที่ต้องการ Composer จะทำการติดตั้ง Library เหล่านี้เข้าไปใน Project ให้

Mar 30, 2017

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 17,168  |  OSX

Composer คืออะไร ?

Composer คือ เครื่องมือสำหรับจัดการความพึ่งพากันของ PHP โดยเราสามารถประกาศ Library ที่พึ่งพากันภายใน Project ที่ต้องการ Composer จะทำการติดตั้ง Library เหล่านี้เข้าไปใน Project ให้

 

การติดตั้ง Composer

การจะติดตั้ง Composer ได้นั้น จำเป็นต้องมี PHP Version 5.3.2 ขึ้นอยู่ในเครื่องเสียก่อน สามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง Terminal ด้วยคำสั่ง

php -v

ผลลัพธ์

PHP 5.4.24 (cli) (built: Jan 19 2014 21:32:15) 
Copyright (c) 1997-2013 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies

 


ต่อมาทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง Composer ด้วยคำสั่งด้านล่าง

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

กรณีไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ ให้ลองเปลี่ยนเป็น

php -r "readfile('https://getcomposer.org/installer');" | php

 

เมื่อคำสั่งทำงานเสร็จจะได้ composer.phar ไฟล์นี้เป็น Composer binary ในรูปแบบของ PHAR (PHP archive) 

 

การเรียกใช้งาน Composer

เรียกใช้งาน Composer ด้วย php โดยต้องอยู่ Path เดียวกันกับ composer.phar หรืออ้างอิง Path ให้ถูกต้อง 

php composer.phar

 

กรณีต้องการให้สามารถเรียกใช้ได้จากทุกที ให้ทำการย้าย composer.phar ไปที่ /usr/local/bin/composer

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

 

สุดท้ายทำการทดสอบโดยพิมพ์

composer

จะแสดงรายงานคำสั่งทั้งหมดของ composer

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย