วิธีเช็ค Php เวอร์ชั่น ด้วย Command line บนระบบปฏิบัติการ Window, Linux, MAC OSX

คำสั่ง Command line สำหรับแสดง php version บนระบบปฏิบัติการยอดนิยมประกอบด้วย Window, Linux, MAC OSX

Apr 17, 2015

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 13,707  |  PHP LINUX WINDOW OSX

คำสั่งสำหรับตรวจสอบเวอร์ชั่น Php บน Window

ตั้งค่า path สำหรับเรียกคำสั่ง php สำหรับเครื่องที่มีการตั้งค่า Path อยู่แล้วสามารถข้ามไปเรียกคำสั่งได้เลย

set PATH=%PATH%;C:\path\to\php

เรียกใช้คำสั่ง php -v

C:\>php -v

แสดงข้อมูลเวอร์ชั่นของ Php ภายในเครื่อง

PHP 5.5.11 (cli) (built: Apr  8 2014 15:07:14)

คำสั่งสำหรับตรวจสอบเวอร์ชั่น Php บน Linux


บน Linux สามารถเรียกใช้ได้หลายคำสั่ง ขึ้นกับว่าบน Linux ติดตั้ง package Php แบบใด เราแนะนำให้ลองใช้คำสั่งเหล่านี้ดู

$ php -v
$ php --version
$ php-cgi --version
$ php5-cgi --version
$ php5 --version

แสดงข้อมูลเวอร์ชั่นของ Php ภายในเครื่อง

PHP 5.3.3 (cgi-fcgi) (built: Jun 25 2014 04:38:39)

คำสั่งสำหรับตรวจสอบเวอร์ชั่น Php บน MAC OSX

บน MAC OSX เริ่มต้นจะมี Php ติดตั้งไว้ให้อยู่แล้ว สามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อดูเวอร์ชั่นได้

$ php -v

แสดงข้อมูลเวอร์ชั่นของ Php ภายในเครื่อง

PHP 5.4.30 (cli) (built: Jul 29 2014 23:43:29)
 

แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย