คำสั่ง SQL จัดลำดับ column ใน MySql

คำสั่งสำหรับย้ายหรือจัดลำดับตำแหน่ง column ใน MySql

Mar 29, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 7,989  |  SQL

คำสั่งสำหรับย้ายหรือจัดลำดับตำแหน่ง column ใน mysql 

 

mysql> ALTER TABLE table_name MODIFY column_two INT(11) UNSIGNED AFTER column_one;

 


table_name คือ ชื่อ table ที่ต้องการแก้ไข

column_two คือ column ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง

column_one คือ column ที้ต้องการให้ column_two ไปอยู่ด้านหลัง

 


ตัวอย่างเช่น

ALTER TABLE customer MODIFY lastname VARCHAR(100) AFTER firstname;

 

คำสั่งนี้จะทำการย้ายลำดับ Column : lastname ให้ไปอยู่ด้านหลัง Column : firstname 

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย