วิธีการแปลงอักษรจาก ตัวใหญ่ไปเป็นตัวเล็ก ด้วย Php

วิธีการแปลงอักษรจาก ตัวใหญ่ไปเป็นตัวเล็ก ด้วย Php

แปลงตัวอักษร ตัวใหญ่ไปเป็นตัวเล็ก ด้วยฟังก์ชั่น strtolower, mb_strtolower, mb_convert_case ของ Php

Apr 30, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 4,848  |  PHP PROGRAMMING

แปลงตัวอักษร ตัวใหญ่ไปเป็นตัวเล็ก ด้วยฟังก์ชั่น strtolower, mb_strtolower, mb_convert_case ของ Php โดยฟังก์ชั่นทั้ง 3 ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

 

1. strtolower ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรทุกตัวใน String เป็นตัวเล็กทั้งหมด

<?php
$str "Share.Olanlab.Com";
$str strtolower($str);
echo $str// share.olanlab.com
?>


2. mb_strtolower ใช้สำหรับแปลงตัวอักษรทุกตัวใน String เป็นตัวเล็กทั้งหมด มีความสามารถมากกว่า strtolower โดยสามารถใส่  character encoding สำหรับตัวอักษร

2.1 แบบปกติ

<?php
$str "Share.Olanlab.Com";
$str mb_strtolower($str);
echo $str// share.olanlab.com
?>
 
2.2 แบบมี character encoding ด้วย non-Latin UTF-8 
 
<?php
$str "Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός";
$str mb_strtolower($str'UTF-8');
echo $str// τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός
?>

3. mb_convert_case ใช้สำหรับแปลตัวอักษรทุกตัวใน String เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ มีความสามารถมากกว่า strtolower โดยสามารถใส่  character encoding สำหรับตัวอักษร

3.1 แบบปกติ

<?php
$str "Share.Olanlab.Com";
$str mb_convert_case($strMB_CASE_LOWER"UTF-8");
echo $str// share.olanlab.com
?>
 
3.2 แบบมี character encoding ด้วย non-Latin UTF-8 
 
<?php
$str "Τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός";
$str mb_convert_case($strMB_CASE_UPPER"UTF-8");
echo $str// τάχιστη αλώπηξ βαφής ψημένη γη, δρασκελίζει υπέρ νωθρού κυνός
?>

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย