สอน Swift ตอนที่ 4.2 Control Statement แบบเงื่อนไข SWITCH

สอน Swift ตอนที่ 4.2 Control Statement แบบเงื่อนไข SWITCH

คำสั่ง switch เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการเขียนคำสั่งควบคุมเหมาะกับการนำมาใช้กับตัวแปร เพื่อเช็คเงื่อนไขเจาะจงเฉพาะค่า ถ้าต้องการเช็คค่าที่ช่วงแบบ if จะสะดวกกว่า ตัวอย่างเช่น x > 10, number < 0 เป็นต้น

Sep 03, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 6,223  |  PROGRAMMING SWIFT

คำสั่ง switch เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการเขียนคำสั่งควบคุมเหมาะกับการนำมาใช้กับตัวแปร เพื่อเช็คเงื่อนไขเจาะจงเฉพาะค่า ถ้าต้องการเช็คค่าที่ช่วงแบบ if จะสะดวกกว่า ตัวอย่างเช่น x > 10 และ x < 20, number < 0 และไม่เท่ากับ -1 เป็นต้น

โครงสร้างของ switch เป็นดังนี้

switch variable { 
   case value:
    statements
  case value:
    statements
  default: 
     statements
}

โดยเงื่อนไขแบบ switch จะประกอบด้วยส่วน switch, case

switch คือ ส่วนที่เราป้อนตัวแปรที่ต้องการตรวจสอบเงื่อนไขเข้าไป

case คือ ค่าที่ถูกกำหนด ถ้าตรงกับค่าตัวแปรจะทำให้คำสั่ง (statements) ภายในนั้นทำงาน 


ส่วนสุดท้าย default จะทำงานเมื่อเงื่อนไขไม่ตรงกับ case เลย คำสั่งภายใน default ก็จะทำงาน

 

ตัวอย่างการใช้งาน switch

let numberOfMarbles = 1;
switch numberOfMarbles {
  case 1:
    print("You have just one marble.")
  case 2,3,4,5:
    print("You have a few marbles.")
  default:
    print("You have way too many marbles!")
}

 

ผลลัพธ์

จากตัวอย่าง เราทำการเปลี่ยนค่าตัวแปรเป็น


1 จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น "You have just on marble."

2 จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น "You have a few marble."

10 จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น "You have way too many marble!"

 

เป็นไงบ้างครับ การใช้งาน switch - case ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายๆ เมื่อเราใช้งานบ่อยๆ จะพบว่า "swift case เหมาะกับการเช็คค่าตัวแปรที่เจาะจง ไม่เหมาะกับกับการเช็คค่าที่เป็นช่วงครับ" 

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs

Swift ภาษาเขียนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังออกแบบสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย