หลักสูตร : สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs

Swift ภาษาเขียนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังออกแบบสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch


สอน Swift ตอนที่ 1 ทำความรู้จักภาษา Swift

Swift คือ ภาษาเขียนโปรแกรมที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง ออกแบบและสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch

แก้ไขล่าสุด Apr 28, 2017    34,605   4      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 2 สนามเด็กเล่น (Playground)

XCode จะมีส่วนให้เราฝึกฝนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift ให้คล่องก่อนลงสนามเขียนแอพพลิเคชั่นจริงๆ เรียกว่า Playground (สนามเด็กเล่น) เป็นส่วนให้ซ่อมมือก่อนเขียนแอพพลิเคชั่นจริงๆ

แก้ไขล่าสุด Jul 01, 2016    12,466   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 3.1 ตัวแปรและค่าคงที่ (CONSTANTS & VARIABLES)

การเขียนโปรแกรม เราจำเป็นที่จะต้องเก็บค่าต่างๆ ไว้เพื่อคำนวณหรือแสดงผลบนโปรแกรม ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในตัวแปร (Variables) ส่วนข้อมูลที่รู้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกเก็บไว้ในค่าคงที่ (Constants)

แก้ไขล่าสุด Jul 01, 2016    11,436   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 3.2 ตัวแปรแบบ TUPLES

Tuples คือ การรวมกลุ่มของข้อมูล แต่ละข้อมูลภายใน Tuple สามารถเป็นคนละชนิดกันได้

แก้ไขล่าสุด Jul 01, 2016    8,670   1      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 3.3 ตัวแปรแบบ OPTIONALS

Optional คือแนวคิดใหม่ในภาษา Swift ตัวแปรแบบ Optional สามารถมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้ สำหรับ Optional ในภาษา Swift นั้นถูกนำมาใช้ได้กับทุกชนิดข้อมูล (Data Type)

แก้ไขล่าสุด Sep 02, 2016    7,900   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.1 Control Statement แบบเงื่อนไข IF

คำสั่งควบคุม (Control Statement) ถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม ทำให้โปรแกรมสามารถเลือกทำคำสั่งที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ ตัวอย่างเช่น ลำดับการทำงานของคำสั่ง การทำคำสั่งเติมซ้ำๆ เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด Sep 03, 2016    7,083   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.2 Control Statement แบบเงื่อนไข SWITCH

คำสั่ง switch เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการเขียนคำสั่งควบคุมเหมาะกับการนำมาใช้กับตัวแปร เพื่อเช็คเงื่อนไขเจาะจงเฉพาะค่า ถ้าต้องการเช็คค่าที่ช่วงแบบ if จะสะดวกกว่า ตัวอย่างเช่น x > 10, number < 0 เป็นต้น

แก้ไขล่าสุด Sep 03, 2016    6,392   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.3 Control Statement แบบทำซ้ำ for

คำสั่งควบคุม Control Statement แบบทำซ้ำ for ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในกรณี เมื่อโปรแกรมจำเป็นต้องทำงานคำสั่งเดิมซ้ำๆ เพื่อลดปริมาณโค้ดในการเขียนโปรแกรม

แก้ไขล่าสุด Sep 03, 2016    5,336   1      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.4 Control Statement แบบทำซ้ำ WHILE

Control Statement แบบทำซ้ำ While จะทำคำสั่งภายในซ้ำๆ จนกว่าเงื่อนไข (Condition) จะเป็นเท็จ (false) การใช้งาน While ที่ดีที่สุดคือเมื่อเราไม่รู้จำนวนที่ทำซ้ำแน่นอน ต่างจาก for ที่เราสามารถระบุจำนวนครั้งลงไปได้เลย

แก้ไขล่าสุด Sep 04, 2016    5,433   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.5 Control Transfer Statements คำสั่ง break และ continue

Control Transfer Statements คือ คำสั่งที่ใช้เปลี่ยนลำดับการทำงานของโค้ดที่เราเขียน ในภาษา Swift มี Control Transfer Statements อยู่ 5 แบบ ที่ใช้บ่อยที่สุดคงไม่พ้น break, continue

แก้ไขล่าสุด Sep 10, 2016    5,119   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.6 Control Transfer Statements คำสั่ง fallthrough

คำสั่ง fallthrough ถูกนำมาใช้กับ Switch - Case ในภาษา Swift เนื่องจากในภาษา Swift เมื่อจบ case ก็จะออกจาก Switch เลย ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ทำงานหลายๆ Case ต่อเนื่อง ภายใน Switch เดียวกัน สามารถใส่คำสั่ง fallthrough

แก้ไขล่าสุด Sep 16, 2016    4,823   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.7 Control Transfer Statements คำสั่ง Labeled Statements

Labeled Statements คือการ Mark คำสั่งสามารถใช้ได้ทั้ง Loops หรือ Conditions ถูกนำมาใช้ในกรณีที่มีการเขียนที่เงื่อนไขที่ซับซ้อน

แก้ไขล่าสุด Sep 17, 2016    5,468   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 4.8 Control Transfer Statements คำสั่ง guard

คำสั่ง guard คล้ายๆ กับ if โดยคำสั่ง guard มีจุดประสงค์เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง (TRUE) คำสั่งต่อๆ ไปถึงจะทำงาน

แก้ไขล่าสุด Sep 24, 2016    4,293   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 5.1 ฟังก์ชั่น (Functions)

ฟังก์ชั่น (Functions) คือ ชุดคำสั่งที่ทำงานเฉพาะอย่าง เรากำหนดชื่อฟังก์ชั่นให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทำ ชื่อของฟังก์ชั่นยังถูกใช้เพื่อเรียกให้ฟังก์ชั่นทำงานอีกด้วย

แก้ไขล่าสุด Apr 29, 2017    6,318   0      |  PROGRAMMING SWIFT


สอน Swift ตอนที่ 5.2 ฟังก์ชั่นพารามิเตอร์แบบต่างๆ (Function Parameters)

มาดูการประกาศตัวแปร หรือ พารามิเตอร์ของฟังก์ชั่นกันครับ ว่าสามารถประกาศได้กี่แบบ แต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไร ?

แก้ไขล่าสุด May 15, 2017    4,310   0      |  PROGRAMMING SWIFT


โปรดติดตามตอนต่อไป...

หลักสูตรแนะนำ


สอนพื้นฐาน CSS สำหรับผู้เริ่มต้น

สอนพื้นฐาน CSS สำหรับผู้เริ่มต้น


เรียนรู้การใช้ css ในการออกแบบหน้า Web ให้แสดงผลตามที่ต้องการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง - Apr 01, 2015

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง


ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร - Nov 17, 2014

สอนการใช้ Google Map Javascript Api

สอนการใช้ Google Map Javascript Api


ปัจจุบันการนำแผนที่ Google Map มาใช้บน Website ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ผู้เข้าชมได้มากด้วยฟังก์ชั่นการใช้หลากหลาย วิธีการใช้และติดตั้งเป็นยังไงติดตามผ่านหลักสูตรนี้ได้เลยครับ - Nov 17, 2014

สอน Google Analytics เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย เข้าใจรายงาน

สอน Google Analytics เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย เข้าใจรายงาน


Google Analytics เครื่องมือทรงพลังสร้างสรรค์โดย Google ที่ช่วยให้คุณเข้าใจผู้ใช้งาน วิเคราะห์และตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่ผลสำเร็จ - Jul 03, 2016

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้


รวมคำสั่ง Unix Linux Shell สำหรับผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาโปรแกรม พร้อมตัวอย่างการใช้งานจากเหตุการณ์จริง - Nov 17, 2014

Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย