Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.3 การตั้งค่า processmaker - Logo

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.3 การตั้งค่า processmaker - Logo

ตอนที่ 3.3 จะพูดถึงการตั้งค่า Logo ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้ครับ

Jul 03, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 3,298  |  PROCESSMAKER

ตอนที่ 3.3 จะพูดถึงการตั้งค่า Logo ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้ครับ

 

Logo

Logo จะแสดงอยู่บนซ้ายของโปรแกรมดังรูป เราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปอื่น เช่น Logo ของบริษัท แผนก และอื่นๆ


 

วิธีการเปลี่ยนแปลง Logo ภายในโปรแกรม

1.เข้าที่ Admin > Logo

 


2. ทำการ upload รูปที่ต้องการ แล้วเลือก Apply

 

 


เมื่อไม่ต้องการรูปสามารถกด Delete

 

กด Restore dafault ถ้าต้องการกลับไปเป็นรูปเดิม


บทความถัดไป

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.4 การตั้งค่า processmaker - Email Setting


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย