Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.5 การตั้งค่า processmaker - Calendar

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.5 การตั้งค่า processmaker - Calendar

ตอนที่ 3.5 จะพูดถึงการตั้งค่า Calendar ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

Jul 03, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 3,274  |  PROCESSMAKER

ตอนที่ 3.5 จะพูดถึงการตั้งค่า Calendar ภายในโปรแกรม Processmaker เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับบริษัทที่ใช้งาน

 

Calendar

Calendar คือ ปฎิทินที่ใช้กำหนดวัน เวลาทำงานของบริษัท ซึ่งจะมีผลกับการคิดคำนวณเวลาการทำงานของ Task และ Process เพื่อแจ้งเตือนเมื่อเลยเวลาและอื่นๆ

 

การตั้งค่าเริ่มต้นด้วย

1). ไปที่ Admin > Calendar


 

2). จะพบหน้าจอสำหรับจัดการ Calendar

 

3). เลือก New เพื่อเพิ่ม Calendar ใหม่ ใส่ข้อมูลที่ต้องการแล้วกด Save

  • Name - ชื่อของ Calendar
  • Description - คำอธิบายของ Calendar
  • Work Days - วันทำงาน
  • Work Hours - เวลาทำงาน (ตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้)
  • Holidays - วันหยุด

 

แก้ไข Calandar โดยการกด Edit


 

ลบ Calendar โดยการกด Delete

 

ก๊อปปี้ โดยการกด Copy 

 


เมื่อทำการเพิ่ม Calendar แล้ว Calendar ที่เพิ่มจะปรากฏ ใน Dropdown จุดต่างๆ ที่ใช้ Calendar ดังรูป

 

การเลือกใช้ Calendar ระดับ Task 

 

การเลือก Calendar ระดับ Process


บทความถัดไป

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 3.6 การตั้งค่า processmaker - Process Categories


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย