Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปสี่เหลี่ยมกลวงโบ๋

Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปสี่เหลี่ยมกลวงโบ๋

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมวาดสี่เหลี่ยมกลวงโบ๋โดยรับข้อมูลขนาดผ่านทางคีบอร์ด

May 06, 2015

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 20,414  |  JAVA PROGRAMMING EXAM

เขียนโปรแกรมวาดรูปสี่เหลี่ยมกลวงโบ๋ เพิ่มความยากจากการวาดสี่เหลี่ยมด้านเท่าปกติ ลองฝึกการคิดทำโจทย์เล่นสนุกๆ กันครับ

 

โจทย์

การเขียนโปรแกรมวาดสี่เหลี่ยมกลวงโบ๋โดยรับข้อมูลขนาดจากผู้ใช้ผ่านทางคีบอร์ดให้แสดงผลให้ได้ดังรูป

 

วิเคราะห์


โจทย์ข้อนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือการรับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านคีบอร์ด และ นำข้อมูลที่ได้มาคิดว่าต้องวาดกี่บรรทัด แต่ละบรรทัดต้องแสดง * ขึ้นมาจำนวนกี่อัน 

สังเกตุจะเห็นว่าการวาดแต่ละบรรทัดจำนวน * เท่ากับตัวเลขที่กรอกเข้ามาเฉพาะบรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้ายเท่านั้น ส่วนบรรทัดอื่นจะวาด * ตำแหน่งแรกและตำแหน่งสุดท้าย

....... ลองนำความคิดที่ได้มาปรับเปลี่ยนเป็นโค้ดจะได้ตามด้านล่าง

Source Code

package com.olanlab.share.exam;

import java.util.Scanner;

public class SquareTwoDraw {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner scan = new Scanner(System.in); // สร้างตัวแปรสำหรับรับค่าจากคีบอร์ด
		int count = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลมาเก็บในตัวแปร count

		for (int i = 0; i < count; i++) { // ควบคุมจำนวนบรรทัดเท่ากับ count
			for (int j = 0; j < count; j++) { // ควบคุมจำนวนที่จะวาดแต่ละบรรทัด
				if (i == 0 || i == (count - 1)) { // บรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้าย
					System.out.print("*");
				} else {
					if (j == 0 || j == (count - 1)) { // ตำแหน่งแรกและตำแหน่งสุดท้าย
						System.out.print("*");
					} else {
						System.out.print(" ");
					}
				}

			}
			System.out.println();
		}
		System.out.println();
	}
}

Output

ป้อนข้อมูลด้วย 2

2
**
**

ป้อนข้อมูลด้วย 3

3
***
* *
***

ป้อนข้อมูลด้วย 5

5
*****
*   *
*   *
*   *
*****

โจทย์ฝึกวาดรูปอื่นๆ

Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปสามเหลี่ยม

Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปสี่เหลี่ยม

แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย