คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 5 วิธีดู File ขนาดยาว | pg, more, less, head, tail

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 5 วิธีดู File ขนาดยาว | pg, more, less, head, tail

คำสั่งพื้นฐานของผู้ใช้งาน Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 5 วิธีดู File ขนาดยาว | pg, more, less, head, tail

Jul 01, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 12,575  |  LINUX UNIX

คำสั่งพื้นฐานของผู้ใช้งาน Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 5 วิธีดู File ขนาดยาว | pg, more, less, head, tail

 

$ pg

คำสั่ง pg ใช้แสดงผลข้อมูลภายใน file ทีละหน้าจอ เมื่อใช้คำสั่งนี้ หน้าจอจะรอรับคำสั่งในการเคลื่อนที่เพื่อดูข้อมูลภายใน file ในหน้าอื่นๆ 

$ pg share_document
 • กด ENTER เพื่อเคลื่อนหน้าถัดไป
 • กด - เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อน
 • กด +3 เคลื่อนไป 3 หน้า
 • กด -3 ย้อนกลับไป 3 หน้า
 • กด +5l เคลื่อนไป 5 บรรทัด
 • กด -5l ย้อนกลับไป 5 บรรทัด
 • กด d เคลื่อนไปครึ่งหน้า

 

การค้นหาข้อความด้วย pg

เราสามารถค้นหาข้อความด้วยคำสั่งดังนี้ 

/olanlab/

เป็นการบอกให้ pg แสดงหน้าจอที่มีข้อความ olanlab ปรากฏถัดไปภายใน file

 

ในกรณีต้องการค้นหาแบบย้อนหลัง (backward) ให้ใช้คำสั่งดังนี้

?olanlab?

เป็นการบอกให้ pg แสดงหน้าจอที่มีข้อความ olanlab ก่อนหน้าที่ปรากฏภายใน file

 

สามารถแสดง file ต่อเนื่องกันหลาย file โดยการพิมพ์ชื่อ file ต่อเนื่องกันตามตัวอย่าง

$ pg share_document.1 share_document.2

 

การออกจากคำสั่ง pg ทำได้โดยการพิมพ์ q, Q, BREAK, DELETE


$ more

คำสั่ง more ใช้แสดงผลข้อมูลภายใน file ทีละหน้าจอ เมื่อใช้คำสั่งนี้ หน้าจอจะรอรับคำสั่งในการเคลื่อนที่เพื่อดูข้อมูลภายใน file ในหน้าอื่นๆ 

$ more share_document
 • กด SPACEBAR เพื่อเคลื่อนไปหน้าถัดไป
 • กด ENTER เพื่อเคลื่อนไปทีละบรรทัด
 • กด d เพื่อเคลื่อนไปทีละครึ่งหน้า
 • กด b เพื่อย้อนกลับไปทีละครึ่งหน้า

$ less

คำสั่ง less เป็นคำสั่งที่เพิ่มความสามารถมาจาก more 

$ less share_document

 

$ less -p SFO sanfrancisco

Option : -p 


การใช้ -p ทำให้คำสั่ง less เริ่มต้นแสดงข้อมูล file ตำแหน่งที่มีข้อความ SFO 


$ head

คำสั่ง head ใช้แสดงส่วนเริ่มต้นของ  file 

$ head transactions

 

สามารถกำหนดจำนวนบรรทัดที่ต้องการแสดงตามตัวอย่างด้านล่าง

$ head -5 transactions

-5 หมายถึงให้แสดงเพียง 5 บรรทัด

 


$ tail

คำสั่ง tail ใช้แสดงส่วนท้ายของ file

$ tail transactions

 

สามารถกำหนดจำนวนบรรทัดที่ต้องการแสดงตามตัวอย่างด้านล่าง

$ tail -3 transactions

-3 หมายถึงให้แสดงเพียง 3 บรรทัด

 

$ tail -3 -f newdata

Option : -f (follow)

การใช้ Option : -f เมื่อ file มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจะแสดงผลออกมาทางหน้าจอทันที


ตอนอื่นๆ

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 1 | date, cat, touch, who, finger, exit

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 2 | ls, pwd, mv เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 3 | cp, ln, rm, mkdir, rmdir, file เกี่ยวกับ Files และ Directories

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 4 กำหนด Permission ด้วย chmod, umask, chown, chgrp

คำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นตอนที่ 5 วิธีดู File ขนาดยาว | pg, more, less, head, tail


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้

รวมคำสั่ง Unix Linux Shell สำหรับผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาโปรแกรม พร้อมตัวอย่างการใช้งานจากเหตุการณ์จริง
Software Engineer, Inventor, Writer, Trainer
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย